Ana SayfaEnglish   

ULUSAL İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ İSTATİSTİKLERİ

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü,  1 numaralı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi kapsamında ifade edilen, ulusal verimliliği ölçmek, sonuçları diğer ülkelerle karşılaştırmak ve bunları belirli zamanlarda yayımlamak görevi gereğince iş gücü verimliliği istatistiklerini hesaplamaktadır. Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, 30.06.2009 tarihinden itibaren bu istatistikleri “Ulusal İş Gücü Verimliliği İstatistikleri” adı altında, Resmi İstatistik Programı(RİP) kapsamında yayımlanmaya başlamıştır. RİP, TÜİK tarafından, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerliklerin önlenmesi hedeflenmektedir.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, 2007-2011 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, daha çok sektörde, daha güncel, kullanıcı odaklı ve karşılaştırılabilir istatistikler üretebilmek amacıyla yayımladığı verimlilik istatistiklerini revize etmiştir. Bu yenilenme sonucunda, 30.06.2009 tarihinden itibaren Ulusal Verimlilik İstatistikleri kapsamında yıllık ve üç aylık istatistikler yayımlamaktadır. Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılı itibariyle Ulusal Verimlilik İstatistikleri kapsamında, Bölgesel Verimlilik İstatistikleri de yayınlanmaya başlanmıştır.

Yıllık istatistikler, 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması'na (EFİS Rev.1.1) göre C, D, E, F, G, H, I, K, M, N ve O kısımları ile bu kısımların alt kısımları, bölümleri ve grupları için 2003 yılından başlayarak hesaplanmaktadır. Ayrıca EUROSTAT'ın enerji sektörü tanımına uygun olarak da istatistikler yayımlanmaktadır.

2009 yılı ve sonrası için Yıllık istatistikler Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması'na (EFİS Rev.2) göre B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, ve S kısımları ile bu kısımların alt kısımları, bölümleri ve grupları sınıfları için hesaplanmaktadır.

Üç aylık istatistikler ise EFİS Rev.2’ye göre “Madencilik ve taşocakçılığı (B)”, “İmalat (C)”, “Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (D)” sektörleri için hesaplanmaktadır. Bunun yanı sıra sanayi toplamı (B,C, D kısımlarının toplamı) için ve Ana Sanayi Grupları Sınıflaması’na (MIGs) uygun olarak 5 alt grup ve ”Madencilik ve Taşocakçılığı” sektörü bölümleri (09 hariç) ile “İmalat” sektörünün tüm bölümlerini kapsamaktadır. Bu istatistikler, 2009 yılının birinci çeyreğinden başlayarak hesaplanmakta olup, üç aylık dönemler itibariyle yayımlanmaktadır.

Bölgesel verimlilik istatistikleri 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1’ e göre; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N ve O kısımlarını kapsamakta olup 2009 ve sonrası için Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.2’ ye göre; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R ve S kısımlarını kapsamaktadır. “Bölgesel Verimlilik İstatistikleri” ekonomik faaliyet kısımlarına göre IBBS 2 düzeyinde 26 bölge için hesaplanmaktadır. Çıktı değişkeni olarak “Ciro” verisi, girdi değişkeni olarakta “Çalışan sayısı” kullanılmaktadır. İstatistikler yıllık dönemler itibariyle hesaplanmakta olup her yıl Eylül ayının ilk iş gününde yayımlanmaktadır.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, ilerleyen dönemlerde istatistik çeşitliliğinin, güncelliğinin ve sektör kapsamının artırılmasını hedeflemektedir. Uluslararası standartlarla uyumlu, kamuoyunun ve ilgili kesimlerin gereksinimlerini karşılayabilecek verimlilik istatistiklerinin üretilebilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Verimlilik İstatistikleri kapsamında hâlihazırda yayımlanan üç aylık, yıllık ve bölgesel istatistikler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: